Error showing flash-object.

WEDSTRIJDREGLEMENT “VRIJZINNIGHEID IS…” 

 1. De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de provincie Limburg of mensen die actief zijn in Limburg (werken, studeren…).
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd door de provinciale werkgroep PR in het kader van de campagne Vrijzinnig Limburg, verder „de organisator‟ genoemd.
 4. De wedstrijd roept op om tussen 6 oktober en 30 november 2010 de slogan “Vrijzinnigheid is…” origineel aan te vullen of te verbeelden via een tekst (WOORD), een kunstwerk (KUNST), foto‟s of film (BEELD).
 5. Alleen identificeerbare werken zijn geldig. De inzendingen in de categorieën WOORD en BEELD dienen digitaal te gebeuren via de website www.vrijzinnigheidis.be.
 6. De inzendingen voor de categorie KUNST moeten (tijdens kantooruren) binnengebracht worden op een van de volgende locaties:

  Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening (PCMD)
  A.Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt - 011 21 06 54
  cmd.hasselt@uvv.be

  Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt (VOC)
  A.Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt - 011 35 27 80
  voc@telenet.be

  Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland (VOM)
  Prinsenhoflaan 29 - 3680 Maaseik - 089 51 91 40
  voc.maaseik@skynet.be

  Centra Morele Dienstverlening provincie Limburg (CMD)
  - Pauwengraaf 63 - 3630 Eisden-Maasmechelen - 089 77 74 21
    cmd.maasmechelen@uvv.be
  - Vlasmarkt 11- 3700 Tongeren - 012 45 91 30
    cmd.tongeren@uvv.be
  - Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk - 089 51 80 40
    cmd.genk@uvv.be
  - Hertog Janplein 24 - 3920 Lommel - 011 34 05 40
    cmd.lommel@uvv.be

  Antennes Morele Dienstverlening (AMD)
  - Klokkestraat 4 bus 1 - 3740 Bilzen - 089 30 95 60
    amd.bilzen@uvv.be
  - Koningsstraat 49 (gelijkvloers) - 3970 Leopoldsburg - 011 51 62 00
    amd.leopoldsburg@uvv.be
  - Kazernestraat 10/001 - 3800 Sint-Truiden - 011 88 41 17 
    amd.sinttruiden@uvv.be

  Met op elk kunstwerk op de achterkant:
  a.Naam en adres
  b.Categorie “kunst”
  c.Telefoonnummer en e-mailadres
   
 7. Inzendingen die na 30 november 2010 toekomen, komen niet meer in aanmerking.
 8. De organisator verkrijgt automatisch alle rechten over de inzendingen.
 9. Iedere deelnemer verleent door zijn deelname automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator de toestemming tot publicatie van zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd “Vrijzinnigheid is…”
 10. Uit alle inzendingen, die voor de einddatum bezorgd worden via de wedstrijdwebsite www.vrijzinnigheidis.be (WOORD en BEELD) of afgeleverd worden op een van de locaties vermeld in punt 6 (KUNST), zal een door de organisator samengestelde jury
  a. een preselectie maken die op www.vrijzinnigheidis.be zal verschijnen;
  b. per categorie (WOORD, KUNST en BEELD) een categoriewinnaar aanduiden.
 11. Tegen de uitspraak van de jury is geen verhaal mogelijk.
 12. De 3 categoriewinnaars ontvangen elk een geldprijs van 250 euro op tijdstip en plaats zoals voorzien onder punt 21.
 13. De geselecteerden staan tussen 8 december en 15 december 2010 op de website www.vrijzinnigheidis.be.
 14. Van de inzendingen onder de categorie KUNST wordt op de website een digitale foto getoond.
 15. Uit de geselecteerde werken kan het publiek tussen 8 december tot en met 15 december 2010 voor de beste inzending stemmen via www.vrijzinnigheidis.be.
 16. Elke stemmer kan slechts één stem uitbrengen.
 17. De inzending die het meeste punten krijgt van het stemmend publiek, wint de publieksprijs. Tijdstip van overhandiging wordt vermeld in punt 21.
 18. De publiekprijs bestaat uit een I-Phone of Party (ter waarde van een I-Phone).
 19. De prijzen zijn niet inruilbaar.
 20. De winnende werken worden in de loop van 2011 tentoongesteld in de Limburgse Centra Morele Dienstverlening te Hasselt, Maasmechelen, Genk, Tongeren en Lommel. De werken worden eveneens getoond tijdens de CMD-nieuwjaarsrecepties begin 2011 in Limburg.
 21. De 4 winnaars (3 categoriewinnaars en 1 publiekwinnaar) worden bekend gemaakt op 21 december 2010 20u in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland (VOM).
 22. De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen (o.a. defect van het internetnetwerk, transmissieproblemen of communicatie-onderbrekingen, slechte verbinding of een defect van de servers) tijdens het verloop van de wedstrijd, bij henzelf, bij de deelnemer aan de wedstrijd en/of bij een derde, dat zou leiden tot de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan of de organisatie van de wedstrijd of een verstoring of een verlies van gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd.
 23. Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.
 24. De jury beslist over alle gevallen waarover het reglement twijfel laat bestaan.
 25. Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van bovenstaande afspraken.