Error showing flash-object.

Wie

Miche Tulkens (1970, Langdorp), afgestudeerd als moraalwetenschapper, is lector n.c. zedenleer op de Xios Hogeschool Limburg binnen het departement Lerarenopleiding. Ze is gepassioneerd door vrijzinnigheid en kan er uren over filosoferen. Vrijzinnigheid communiceren is voor haar een echte roeping.

Vrijzinnigheid is...

Er zijn een aantal vrijzinnige grondwaarden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, verbondenheid, respect, openheid, enz. Maar wat voor mij essentieel is, is dat je als vrijzinnige jezelf voortdurend kritisch in vraag stelt om verder te kunnen groeien zonder dat iemand je dogma’s of autoriteit oplegt. Daarnaast is vrijzinnigheid voor mij ook onlosmakelijk verbonden met humanisme en wetenschap.

Motivatie

"Ik vind het als lector niet-confessionele zedenleer heel belangrijk om mijn schouders mee te zetten onder dit project omdat ik nog al te vaak merk bij nieuwe studenten dat ze niet of nauwelijks weten wat vrijzinnigheid betekent.

Daarnaast ben ik er van overtuigd dat vrijzinnigen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een warmere, waardige samenleving en dit project zorgt voor dialoog daarover."


Wie

Hub Baerten (1945, Tongeren) is een kunstenaar wiens werk zich situeert zich rond het thema mens in al zijn aspecten en is in hoofdzaak figuratief. Het bevindt zich op de grens tussen het profane en het sacrale, tussen een toestand van rust en beweging.

Vrijzinnigheid is...

Wat mij vrijzinnig lijkt, is de vrijheid van doen, denken en voelen, rekening houdend met wie men echt is, wat men kan en wat men daarmee verder wil bereiken.

Motivatie

"Het is belangrijk dat mensen zich vrij en vrijzinnig op een creatieve manier kunnen uiten.
De resultaten daarvan zijn soms verrassend boeiend. Als kunstenaar ben ik dan ook geïnteresseerd in het werk van anderen en hoe zij het thema "vrijzinnigheid is" zullen aanpakken en uitwerken.

Daarom wil ik graag mijn medewerking verlenen aan dit project."