Error showing flash-object.

Uitnodiging

Wij willen vrijzinnigheid in Limburg bekender, concreter en tastbaarder maken. Met teksten, uitdrukkingen, objecten, afbeeldingen, foto’s en filmfragmenten willen wij mensen laten zien, horen of lezen wat vrijzinnigheid is.

Daarom...

organiseert Vrijzinnig Limburg de wedstrijd ‘vrijzinnigheid is’. Iedereen kan vrijzinnigheid uiten in woord, beeld of kunst. 3 Limburgers hebben zich achter dit project geschaard. In de categorie ‘Denken & Schrijven’ is dit Miche Tulkens, lector n.c. zedenleer. De categorie ‘Kunst’ wordt vertegenwoordigd door kunstenaar Hub Baerten en topmodel Ine Nijs neemt van voor de lens de categorie ‘Foto & Film’ voor haar rekening.
 


Anno 2010

is vrijzinnigheid bekendmaken nodig. Steeds meer mensen geloven in zichzelf en niet zozeer in één of ander opperwezen.
Ken jij de weg al naar www.vrijzinniglimburg.be?

Op deze website vind je de Centra Morele Dienstverlening, alle vrijzinnige verenigingen, activiteiten en informatie omtrent vrijzinnigheid en vrijzinnige plechtigheden in Limburg.

Wil je vrijblijvend praten en luisteren, vrijvoelend vieren en herdenken, vrijdenkend informeren en discussiëren? Kom gerust langs, onze moreel consulenten helpen je graag verder op weg.